top of page

Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zoveel mensen als in Groningen

Groningen geeft ruimte aan de fiets!

Nergens ter wereld fietsen relatief gezien zoveel mensen als in Groningen. Maar liefst zestig procent van alle verkeersbewegingen gebeurt op de fiets. Om dat verder uit te breiden zijn er duidelijke keuzes nodig.

We hebben in Groningen een lange traditie van goed en helder fietsbeleid. Die traditie willen we zeker voortzetten om de stad economisch vitaal, bereikbaar en gezond te houden. Daarvoor geven we, nog meer dan voorheen, ruimte aan de fiets. Met het groeiend aantal inwoners van de stad, neemt ook het aantal fietsers toe. Bovendien zorgen nieuwe ontwikkelingen, zoals de e-bike voor meer drukte op de fietspaden.

In de nieuwe fietsstrategie is aandacht voor het oplossen van bekende problemen, zoals stallingen in de binnenstad en een goed fietsnetwerk. De Gemeente Groningen zet zich meer dan voorheen op gedragsbeïnvloeding en zelflerend vermogen van fietsers.


bottom of page