top of page

Intentieverklaring

De intentieverklaring kunt u hier ook downloaden. Als u hem heeft ingevuld, kunt u hem scannen en naar ons mailen of per post opsturen (zie contact). 

Stichting Goed Bezig in Groningen heeft een nieuwe, mobiele fietsdienstverlening
ontwikkeld: FRED. Hiermee komt de stichting tegemoet aan de wensen en behoeften
van organisaties in Groningen en omgeving om zo goed mogelijk bereikbaar te
blijven in de periode 2017 – 2022.
In deze periode krijgt de stad Groningen te maken met twee grote en complexe
infrastructurele projecten die de bereikbaarheid van de stad sterk onder druk
zullen zetten.


DOELSTELLING VAN FRED
FRED is een fietsreparatieservice die naar wens van de opdrachtgever in house of
op locatie uitgevoerd wordt. Met FRED waarborgt Stichting Goed Bezig in Groningen
de mobiliteit van medewerkers van organisaties in de stad, die met de fiets naar
het werk komen. Dit doet FRED met onderhoud, reparatie en vervangend vervoer.
Hiermee draagt FRED bij aan diverse doelstellingen van bedrijven, instellingen en
overheden in Groningen, op het gebied van continuïteit van bedrijfsvoering,
bereikbaarheid, stimuleren van fietsgebruik en gezondheid.


FAN VAN FRED?
Met het ondertekenen van deze intentieverklaring geeft u te kennen het initiatief FRED van Stichting Goed Bezig in Groningen te ondersteunen, de intentie te hebben bij voldoende belangstelling van andere organisaties hieraan deel te nemen en zo mogelijk FRED actief te promoten onder andere organisaties.

bottom of page