In 76 steden in Nederland (gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners) verplaatsen de inwoners voor ritten tot 7,5 km zich meer per fiets dan per auto. Op langere afstanden (7,5 tot 15 kilometer) wordt de auto het meest gebruikt, maar heeft de fiets ook een belangrijk aandeel en dát aa...

Deze uitgave van Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit brengt de Nederlandse markt voor motorfietsen, fietsen, brom- en snorfietsen nauwkeurig in kaart. Voorts treft u de ontwikkelingen aan die spelen in de ons omringende landen. Mobiliteit in Cijfers Tweewielers verschijnt, samen met Mobilit...

Please reload

Nieuws